LABO DARBU NEDĒĻA

Labo darbu nedēļā sākumskolas klases palīdzēja dzīvnieku patversmes Ulubele iemītniekiem. Labo darbu nedēļā savāktais tika nogādāts dzīvniekiem.