Rīgas Baltmuižas pamatskolā
Veselīga dzīvesveida pasākumu cikla mēnesis
24.04. – 24.05.2023.

Dalībnieki 5.-8. klašu skolēni
Aktivitātes:
• Klases stundas
• Tikšanās ar speciālistiem
• Kolāžu konkurss
• Sporta sacensības
• Klases viktorīnas

“Visi kopā, ar mērķtiecību un optimismu par veselīgu dzīvesveidu!”