Karjerai

Rīgas Baltmuižas pamatskolas PKK darba plāns 2021./2022. māc. g. [PDF]


Karjeras izglītības programma 1.- 9. klasei [PDF]

Atvērto durvju dienas 2022. gada aprīlī

Rīgas Baltmuižas pamatskolas individuālās un grupu karjeras konsultācijas

Tavas attīstības iespējas – karjeras plānošana  skolas laikā

2020./2021. mācību gada pasākumi

2019./2020. mācību gada pasākumi

2021./2022. mācību gada pasākumi

RBPS 9. b klase apmeklē Swedbak   Finanšu laboratoriju

Finanšu laboratorija ir Swedbank sociāla iniciatīva. 28.09. Rīgas Baltmuižas pamatskolas skolēniem bija iespēja veicināt un pilnveidot finance pratību, mudinot pieņemt pārdomātus lēmumus, rīkojoties ar savām finansēm. Laboratorijas apmeklējums ir interaktīva ārpusskolas finanšu izglītības aktivitāte, kas papildināja mācību procesu un sniedza iespēju gan iegūt jaunas zināšanas, gan praktiski nostiprināt jau esošās. Finanšu laboratorijas pamatā bija spēle ar izlaušanās istabas (Escape room) elementiem, kurā skolēniem bija jāatbild uz dažādiem ar finanšu pratību saistītiem jautājumiem, lai atklātu kodu, kas atslēdz seifu. Atminamā koda daļas apslēptas piecās tematiskās bāzes stacijās:

Skolēni aktīvi darbojās, viņiem ļoti patika nodarbība.

Karjeras izglītības koordinators: Marija Čerepenko