Paliec sveika, skola!

13. jūnijs skolā skaista un smeldzīga diena. Priecīga un mazliet smeldzīga, jo 9. klases skolēni atvadās no skolotājiem un skolotāji atvadās no jauniešiem. Paldies 9.a un 9.b klases skolēniem par šiem interesantajiem kopā pavadītiem skolas gadiem, paldies pedagogiem par sirds gudrību un vecākiem – par uzticību un atbalstu skolai un bērniem!

Lai veiksmīgs tālākais dzīves ceļš!