VALSTS PĀRBAUDES DARBI 2021./2022.m.g.

2021./2022.m.g.

VALSTS PĀRBAUDES DARBU GRAFIKS

 9.klasē

Datums Priekšmets Norise vieta Vadītāji / intervētāji
18.05.2022 Latviešu valoda – rakstu daļa 13., 14.kab. J.Berdņikova, T.Muranova
19.05.2022 Latviešu valoda – mutvārdu daļa 11., 20.kab. O.Kazlauska,  M.Čerepenko
24.05.2022 Krievu valoda – rakstu daļa 13., 14.kab. M.Troca, M.Čerepenko
25.05.2022 Krievu valoda – mutvārdu daļa 28.kab. F.Timošenko
27.05.2022 Matemātika 13., 14.kab. D.Grišule, E.Tomans
01.06.2022 Angļu valoda – rakstu daļa 13., 14.kab. I.Gorbača, S.Verese
02.06.2022 Angļu valoda – mutvārdu daļa 24.kab. M.Troca, J.Agejeva
07.06.2022 Latvijas vēsture 13., 14.kab. D.Grišule, I.Gorbača

VALSTS PĀRBAUDES DARBI 2021./2022.M.G.

 

2021./2022.m.g. valsts pārbaudes darbu norises laikus tām izglītības iestādēm, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas,  nosaka Ministru kabineta 2021.gada 11.marta noteikumi Nr. 158 “Noteikumi par valsts pārbaudes norises laiku 2021./2022. mācību gadā”.

Lai sagatavotos šī mācību gada noslēguma pārbaudījumiem, Valsts izglītības satura centrs sagatavojis un publicējis 2021./2022. mācību gada noslēguma pārbaudījumu programmas visos mācību priekšmetos.

Šobrīd ikvienam skolēnam un skolotājam ir iespēja izpētīt un izpildīt iepriekšējo gadu eksāmenu uzdevumus, kā arī iepazīties ar metodiskajiem materiāliem, kas būtiski palīdzēs sagatavoties pārbaudes darbiem.

Informācija : https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/eksamenu_programmas_2022

2021./2022. MĀCĪBU GADA VALSTS PĀRBAUDĪJUMU GRAFIKS [PDF]

vpd_grafiks_2022_0